Συνέδριο Νέων Ερευνητών 2018

Valis Hotel, Αγριά, Βόλος

April 2, 2018 – April 4, 2018


H Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (ΕΝΕΦΕΤ) διοργάνωσε το 2017 στο Ρέθυμνο το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Ερευνητών μαζί με το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριό της. Η επιτυχία του και η απαίτηση της πλειοψηφίας των μελών της ΕΝΕΦΕΤ για πιο συχνές συναντήσεις της κοινότητας οδήγησαν στην απόφαση τα συνέδρια Νέων Ερευνητών να διοργανώνονται στις ενδιάμεσες από τα Πανελλήνια Συνέδρια της ΕΝΕΦΕΤ χρονιές. Έτσι, για πρώτη φορά τόσο σύντομα, διοργανώνεται το 2ο Συνέδριο Νέων Ερευνητών στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και αφορά υποψήφιους διδάκτορες αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας.

 

Announcements

 

2nd NRC ABSTRACTS

 
Περιλήψεις Παρουσιάσεων  
Posted: 2018-03-30
 

2nd NRC PROGRAM

 

Πρόγραμμα - Ομάδες

Αναλυτικό Πρόγραμμα Συνεδριών

 
Posted: 2018-03-25
 

Οδηγίες Yποβολής

 

Οδηγός δημιουργίας λογαριασμού και υποβολής εργασιών

Ακολουθούν σύντομες οδηγίες δημιουργίας λογαριασμού και υποβολής εργασιών (more...)

 

 
Posted: 2017-11-13 More...
 
More Announcements...

enephet logo

Πληροφορίες Συνεδρίου